For enhver menighet vil det å nå ut med evangeliet til nye mennesker alltid ha et vesentlig fokus. For oss i Arken er det viktig både å støtte de som” faller utenfor” i vårt lokalsamfunn og å forsøke å nå mennesker som enda ikke har hørt evangeliet om Jesus. For oss har det vært naturlig å gjøre dette gjennom noen som allerede har fokus på disse områdene.

Lokalt har vi derfor gjennom mange år bidratt med midler til drift for den lokale Blå Kors-foreningen. De når daglig mange av de som har det vanskeligst i Horten, vårt nærmiljø.

Vi støtter også Troens Bevis‘ enestående arbeid gjennom innfødte evangelister. Vi støtter hver måned opp til 16 evangelister i India. På den måten kan vi være med å nå nye mennesker med evangeliet i et land hvor det er en daglig kamp å bekjenne seg som kristen, men hvor det også er grobunn for evangeliet om Jesus Kristus.

Vi får regelmessige rapporter fra virksomheten og nedenfor kan du lese noen av dem.

Ill: Rolf Jansson

Misjonsrapport fra India – august 2017

Kategori: Misjonsrapporter 0

Vi har fått en ny rapport fra misjonsarbeidet vi støtter i India!
Greetings to you in the name of Jesus. God is doing mighty things in India beyond our understanding. God is using the pioneers in their fields, we received alot of testimonies. […]
Les mer