Blindsone

Kategori: Taler 0

For nesten 2000 år siden skjedde det en dramatisk hendelse utenfor Damaskus. Forfølgelsen av de første kristne var i gang. En jøde ved navn Saulus kom fra Jerusalem ridende mot byen med en gruppe væpnede menn. De var på vei for å arrestere de de kristne i byen, og føre dem i lenker til Jerusalem.

Bibelen forteller historien: “Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?». «HVEM ER DU, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre.» Mennene som fulgte ham, sto målløse; de hørte stemmen, men så ingen. Saulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tok ham i hånden og leide ham inn til Damaskus. I tre dager var han uten syn, og han verken spiste eller drakk” (Apg. 9:3-9).

I boka “Riket” av forfatteren Emmanuel Carrére, gjengir han den kampen som må ha foregått i Saulus – slik han forestiller seg hva som skjedde: “Da han kom seg på beina, kunne han ikke se. Han sjanglet omkring som en full mann. De som var i følge med ham, tok ham med seg, blind og skjelvende, til et fremmed hus der han ble værende i tre dager, stengt inne i et rom, alene uten å verken ete eller drikke. Han var redd. Det som skremte ham, var ikke en ytre fare, men det som rørte seg som et dyr i sjelen hans. Mang en gang, i de urolige drømmene i ungdommen hadde han kjent noe digert og truende streife omkring seg. Men nå var dette ikke lenger rundt ham. Det hadde krøpet sammen inni ham, klart til å fortære ham innenifra. Etter tre dager hørte han at døra til rommet ble åpnet, og at noen nærmet seg. Ble stående ved senga hans – lenge – uten å si noe. Han hørte hjertet sitt som slo, blodet som banket i årene. Til sist snakket mannen. Han sa: “Saulus, min bror, det er Herren som har sendt meg, Han vil at hjertet ditt skal våkne”. (Utdrag fra Emmanuel Carrére: «Riket», Pelikanen forlag 2020, side 136-137).

Det handler om et MØTE og en sjelekamp som munner ut i et enkelt budskap: “Herren har sendt meg, Han vil at hjertet ditt skal våkne”.

I originalversjonen (Bibelen) står det: “Saul, min bror! Herren selv, Jesus som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få synet igjen” (Apg. 9:16).

Man kan si at dette har vært kirkas budskap siden. Det er det til denne dag. Det er derfor kirka er her. Med det samme enkle budskapet.

Saulus, som ble apostelen Paulus, var allerede en erfaren åndelig mann. Med lang teologisk utdannelse. Han levde etter de strengeste religiøse regler. Intellektuelt var han briljant. Allikevel hadde han en BLINDSONE i sitt liv. I hans åndelige søken fantes det en hvit flekk på kartet.

Kanskje kan det være provoserende å innse at det finnes en slik blindsone i vårt liv.

Sannheten er at det gjelder de fleste av oss. At det er et DYP som er avstengt. En KILDE som er forseglet. Et felt i mitt indre som er MØRKLAGT. Som bare kan bli tilgjengelig gjennom at “hjertet våkner”.

Hva er det han SOVER fra – mannen som falt av hesten i møtet med Jesus? Og hva er han BLIND for? Han sover fra Guds rike – som er nær! Han er blind for “skatten i åkeren” – som det er verd å selge alt for å få tak i! (Matt. 13:44). Han er BLIND for at han lever i “eksil” – mens en Far står med åpne armer og ønsker ham velkommen! Paulus hadde drukket av kunnskapens kilde. Han hadde lest Skriftene, kjente historien og alle de religiøse tradisjonene. Men han sto med ryggen til LIVETS KILDE. Han visste ikke at han eier et dyp som er avstengt. En kilde som er forseglet. Det er et mørklagt felt i sjela. Som bare blir tilgjengelig gjennom at “hjertet våkner”.

Paulus våknet ikke til en dans på roser. Men han våknet til et nytt VENNSKAP og et nytt LIV.

“Han (Jesus) agiterer ikke”, skriver poeten Ylva Eggehorn, “Han tilbyr ingen kuriøse opplevelser. Han selger ingenting. Han bare ER – som en blomst på restaurantbordet midt i viraken og samtalen”. Og hun fortsetter: “Aldeles inntil deg står en som søker deg, En som ser deg. Som kjenner deg. Og som ikke vil ha makt over deg, men vil innlede en samtale”. Og som «vil at ditt hjerte skal våkne».


Tekst: Svein Ravndal Thorkildsen
Illustrasjon: Caravaggio (1571-1610. Bildet er malt 1600)