«Feil» kan være rett

Kategori: Taler 0

I et intervju med Svt forteller den gresk/svenske forfatteren Theodor Kalifatides om sitt første møte med den mer berømte poeten Yannis Ritsos, som han beundret.

Kalifatides forteller at han kommenterte en setning i det dikt av Yannis Ritsos«Mester, jeg tror ikke det er sånn vi sier det på gresk». Han påpekte at grammatikken var feil. Da svarte Ritsos: «Ja, min sønn, men det er ikke gresken som har skrevet mine dikt, det er jeg».

Kalifatides bemerker at det forandret hans forfatterskap: «Det svaret befridde meg fra engstelsen jeg har hatt for å gjøre noe som er «feil»».

I kunstens verden kan man ikke alltid la seg begrense av det som er normen for grammatikk og skriveregler. Og ofte er det noe som er «feil» som fornyer kunsten. Som skaper kunst som speiler samtiden, og gjør den relevant for tiden vi lever i.

Det er kanskje ikke kirkas primære oppgave å lage kunst. Men i fotsporene til Jesus kan vi ikke være redd for å gjøre «feil».

Jesus gjorde hele tiden «feil» i fariseernes øyne. Det var «feil» av Jesus å spise sammen med tollere og syndere (Luk. 5:29). Det var «feil» å røre ved de spedalske (Luk. 5:13). Det var «feil» å dra gjennom Samaria, som jødene holdt seg unna. Jesus helbredet «feil» folk (Luk. 4:25). Han gjorde 600 liter vann til vin i bryllupet i Kana, etter at gjestene var blitt beruset (Joh. 2:10). Det var jo helt «feil»!

Vi skal ha respekt for tradisjonene, og det som er overlevert fra mødrene. Men det er ikke tradisjonene som skal følge Jesus der vi er – det er vi!

Jesus var uortodoks, han brøt reglene og avvek fra skikk og bruk når det tjente Guds rikes interesser. Derfor bør vi ikke bli overrasket om han gjør det igjen. Om hans ledelse medfører uvanlige grep!

Det er ikke normen som avgjør hvordan det verset vi skriver i vår lokale kirkehistorien ser ut. Det er vi! Og om det er nødvendig, må vi være fri til å bryte mønsteret. For Jesus gjør av og til det.

Vi skal ha respekt for den tradisjonelle kirkelige virksomheten. Det er kanskje den aller viktigste. Men det er ikke den eneste.

Jesus overholdt de jødiske forskriftene. Men han var ikke bundet av dem. Loven er god, når den blir brukt slik den er ment. Men det er ikke loven som skal skrive vår historie. Det er nåden. Og det er ikke idealer som forandrer menneskers hjerte. Det er kjærlighet!


Tekst/ill: Svein Ravndal Thorkildsen