Vinden blåser dit den vil…

|

Tale i Stallen 28. mai av Svein Ravndal Thorkildsen. Flygel og gitar: Øyvid Sundberg og Thomas Ruud spiller “There is something about that name” (Gloria og William Gaither)

Jesus kommer ikke til meg fordi jeg lever rett!

|

Tale i Stallen 21. mai av Svein Ravndal Thorkildsen. Flygel og gitar: Øyvind Sundberg og Thomas Ruud spiller “En strøm av liv” (egen)

Alt kan bli bra!

|

Tale i Stallen 7. mai av Svein Ravndal Thorkildsen, tolket til engelsk av Kristin Jakobsen (gudstjenesten var tilrettelagt for engelsktalende). Flygel: Øyvind Sundberg spiller “Oppbrudd” (egen)

Gud tåler vår fortvilelse og vårt sinne

|

Tale i Stallen 30. april av Kjell Erik Olsen. Flygel: Øyvind Sundberg spiller noe fra “November” (egen).

Spenningsfeltet i fortellingen om Betesda dammen

|

Tale i Stallen 23. april av Svein Ravndal Thorkildsen. Flygel: Øyvind Sundberg spiller “Han går forbi” (egen)

The Lord is my shepherd

|

Tale i Stallen søndag 26. februar av Heather Ann Witt med tolking av Svein Ravndal Thorkildsen. Øyvind Sundberg spiller (egen, melodi til sang over salme 23).

1 2 3 4 17