Guds solidaritet

Kategori: Taler 0

Det er brutalt, grotesk og ufyselig. Hammerslag og smerteskrik. Soldaters stønn, banning og hån. Jesu kropp spikres til korset. Nå henger du der.

Jesus Guds Sønn – som lar deg korsfeste. Du løfter min evige skjebne på dine blodige skuldre.
Tyngden av mitt opprør drar armene dine ut av ledd. Mine sykdommer verker i dine sår. På dine nagler henger verdien av mitt liv.

Vi solgte deg for 30 sølvpenger. Nå viser du hvilken pris du er villig til å gi for oss. Din tornekrone kunngjør kursen for vår verdighet.
Vi spyttet deg i ansiktet i din ynkelighet. Du gledet deg over å få se vårt ansikt i evigheten.

I tyngden av din knuste kropp på korset, bærer du hvert menneskes betydning.
Naken og ubeskyttet kler og beskytter du hele menneskeheten i himmelens brudedrakt.
Da mørket dekket deg, brøt et lys igjennom til oss.
Ensom og skilt fra din Far, forente du alle til én familie. I ditt blod som rant på marken, vokser tusen nye liv.

Vi forlot deg og flyktet fra deg. Snudde oss vekk fra din frykt og smerte. Vi orket deg ikke. Men du tålte hvert sekund av lidelse for oss. Vi holdt deg ikke ut. For du åpenbarte Gud utilslørt. Lyset ble for sterkt. Vi holdt oss for øynene. Vendte oss bort. Fornektet deg, sa vi ikke kjente deg.

Men du avviste ikke oss. Langfredagen er din solidaritetshandling. Din omfavnelse av hele verdens lidelse og død. Det finnes ikke lenger noe mørke, ingen angst eller smerte i denne sårbare verden hvor ikke din barmhjertighet er til stede. Intet dyp hvor din nåde ikke når, og hvor din uforbeholdne kjærlighet ikke gjelder.

Overgitt, beseiret, knust, går du inn i dødsriket. Lenger ned går det ikke å komme. Da er det slutt, det er fullbrakt.
Bare der kunne det skje. Døden beseirer døden. Også den død jeg selv frykter. Du døde min død. Og ett nytt liv oppsto. Du kledde meg i dette nye livet.
Du tok oss alle med i din død, og omfavnet oss i din oppstandelse. Det fins ikke lenger en grunn for bunnløs angst for døden. Når jeg tror på korset. For nå er dette livet ikke alt.

(Teksten er hentet fra den digitale langfredagsgudstjenesten i 2020. Se gjerne gudstjenesten her: Gudstjeneste Langfredag 2020)


Tekst: Svein Ravndal Thorkildsen / Kristin Jakobsen.
Illustrasjon: Matthias Grünewald (1470-1528), utsnitt av altertavle i Musée Unterlinden, Colmar.
Vil du se hele altertavla, gå til: smarthistory.org/grunewald-isenheim-altarpiece