Påskefeiring i Metodistkirken

Kategori: Hva skjer 0

I år gleder vi oss til å feire påske sammen med Metodistkirken! Det blir gudstjenester skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag, alle i Metodistkirken. Vi siterer fra Metodistkirkens Facebook-innlegg:

SKJÆRTORSDAG 6. april
Kl. 18.00 (altså kveld): NATTVERDGUDSTJENESTE
Kirsten Eika Amsrud preker. Hilde Sanden-Bjønness leder. Arve Amsrud spiller. Kirka i Stallen deltar med oss både denne dagen og resten av påsken. Det er denne dagen Jesus innstifter nattverdmåltidet. Alle får delta, også Judas som skal forråde ham.
Etter nattverden vil det bare være levende lys i kirken, som slukkes ett for ett etter en tradisjon helt fra det 4. århundre. Vi går inn i den mørkeste natten i Jesu liv. Når han går ut og over Kedronbekken mot Getsemane, avslutter vi gudstjenesten i mørkets stillhet.

LANGFREDAG 7. april
Kl. 11.00: PASJONSGUDSTJENESTE
Vi følger stasjonene i Jesu vandring mot korset gjennom Bibelens tekster. Hilde Sanden-Bjønness holder en kort preken. Vi får være med selv på en korsvandring mot korset som står framme i kirken. Denne dagen er ingen lys tent. Kirken vil bære tydelig preg av hvilken dag det er. Kirsten Eika Amsrud leder. Arve Amsrud spiller.

1.PÅSKEDAG 9. april
Kl. 09.00: VI HILSER SOLEN MOT ØST OG FEIRER OPPSTANDELSEN
Vi møtes utendørs på byens høyeste punkt, på Bassenglokket, sammen med Den norske Kirke. Alle, uansett kirkebakgrunn, er naturligvis velkommen. I år er det fung. prost Frode Magnar Andersen som holder en kort andakt, og metodistprest Hilde Sanden-Bjønness som er liturg. Det blir trompetmusikk og allsang av påskens vakre salmer.

Kl. 11.00: HØYTIDSGUDSTJENESTE I METODISTKIRKEN
Denne dagen er kirken lys og vakker, pyntet med blomster over det hele, korset er tomt og skjøvet i bakgrunnen. Forstander i Stallen, Svein Ravndal Thorkildsen preker, Øyvind Sundberg spiller og sangere og flere musikere fra Stallen deltar. Hilde Sanden-Bjønness leder. Denne dagen er oppstandelsen fra døden temaet, dette som Jesus viser oss: At Guds kjærlighet og kraft kan selv ikke døden vinne over. Det blir blomstervandring og mye glede!

VELKOMMEN TIL PÅSKENS STORE LIVSDRAMA som handler om livet vårt til alle tider!