Service for English speakers

Kategori: Hva skjer 0

(På norsk nedenfor)
The service on Sunday April 2. will be an English oriented service. Parts will be in English and parts in Norwegian, and there will be a predominance of English songs. With this, we hope that everyone can participate and follow the service, even if Norwegian is not their mother tongue.
A warm welcome to everyone!
ps. The next English oriented service will be Sunday May 7.


GUDSTJENESTE FOR ENGELSK-SPRÅKLIGE
Gudstjenesten søndag 2. april vil være en engelsk-orientert gudstjeneste. Noe blir på norsk og noe på engelsk, og det blir en overvekt av engelske sanger. Så håper vi at alle kan få utbytte av gudstjenesten, selv om man ikke har norsk som morsmål.
Hjertelig velkommen!
ps. Neste engelsk-orienterte gudstjeneste blir søndag 7. mai.


Foto: Svein Ravndal Thorkildsen