Barnekirke og påske

Kategori: Barnekirke, Hva skjer 0

Påsken nærmer seg, og dette er naturligvis temaet for barnekirken søndag 25. mars – palmesøndag. Vi får bli med på en vandring gjennom det som skjedde denne påsken for lenge siden, da Jesus døde og sto opp igjen. Det blir også sang, dans og musikk, og alle barna får en overraskelse 😀

Etterpå blir det kirkekaffe (..ingen kafeteria kl 17.00)

Resten av påsken feirer vi sammen med Metodistkirken. Det er gudstjenester i Metodistkirken på skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag. Gjennom disse gudstjenestene blir vi med på en vandring gjennom Jesu lidelse, død, og oppstandelse.

  • Skjærtorsdag 29. mars 18.00: Gudstjeneste med nattverd.
  • Langfredag 30. mars 11.00: Pasjonsgudstjeneste.
  • 1. påskedag 1. april 09.00: Oppstandelsesmorgen på byens tak – vi samles på Bassenglokket sammen med de andre kirkene i Horten og feirer oppstandelsen! Rett etterpå er det påskefrokost i Metodistkirken.
  • 1. påskedag 1. april 11.00: Høytidsgudstjeneste, vi feirer at Jesus har stått opp! Denne gudstjenesten er det også søndagsskole.

Mer detaljer om påskegudstjenestene ligger på Metodistkirken sin nettside.

Hjertelig velkommen store og små, til barnekirke på palmesøndag kl 10.30 – og til de andre gudstjenestene i påsken!


Ill: Rolf Jansson