Tilbakeblikk på Kvinnenes bønnedag

Kategori: Hva skjer 0

Fredag kveld var kvinner fra de ulike kirkene i byen samlet i Arken, i anledning Kvinnenes internasjonale bønnedag.

Først var det tid for kaffe, kaker og trivelig prat rundt bordene. Deretter var det gudstjeneste, i år var fokuset på solidaritet, miljø og forholdene til kvinner i Surinam. Kveldens tale ble holdt av Ragnhild Helena Aadland Høen, over temaet “All Guds gjerning er god”. I talen beskrev hun på en personlig og levende måte hvordan utfordringer og vanskelige perioder i livet kan bidra til at troen vokser seg dypere og sterkere.

Det ble en inspirerende, oppmuntrende og tankevekkende kveld, og som alltid var det fint å samles fra de ulike kirkene i byen. Vi satte stor pris på å være vertskap for denne kvelden!

Tusen takk til alle som hjalp til med å arrangere bønnedagen, takk til Ragnhild og ikke minst takk til alle som kom!