Vi pusser opp

Kategori: Hva skjer 0

Det er på tide å fornye møtesalen i Arken! Første del av prosjektet er å rive den gamle scenen og bygge en ny. Det skal også bygges et barnerom i tilknytning til møtesalen, og vegger og tak skal males.

Mesteparten av arbeidet utføres på dugnad – av de som har lyst og overskudd. Vi ser at prosjektet også får en ekstra positiv dimensjon – når vi samles om et slikt felles prosjekt bygges fellesskapet på en annen måte enn når vi treffes i de vante sammenhengene.

Det er gudstjenester som vanlig i “dugnadsperioden”. Søndag formiddag benyttes den delen av salen som ikke er “under oppussing”. Onsdager samles vi i kafeteriaen i tredje etasje.

Som bildene viser er den nye scenen godt på vei! Den blir lavere og litt større enn den gamle scenen. Scenen vil være klar til bruk til Dass og Dylan-konserten 8. februar – vi gleder oss, og du er naturligvis hjertelig velkommen!