Høsttakkefest

Kategori: Hva skjer 0

Søndag 29. oktober er Arken invitert til å feire høsttakkefest sammen med Metodistkirken. Høsttakkefesten er en anledning til å være takknemlig for alt vi har fått, og også rette oppmerksomheten mot de som har det vanskelig.

Vi feirer gudstjeneste i Metodistkirken kl. 11:00. Rektor ved Metodistkirkens Teologiske Høyskole, Hilde Marie Ø. Movafagh preker, og musikere og sangere fra Arken bidrar med sang og musikk. Det blir også søndagsskole, og dåp!

Direkte etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkelunsj, vi som var der ifjor husker med glede det nydelige måltidet!

Det blir ikke gudstjeneste eller kafeteria på Arken denne dagen, så velkommen til Metodistkirken søndag kl. 11.00!


Foto: Tor Ivar Bjønness, fra høsttakkefesten i fjor