Kvinnenes Internasjonale Bønnedag i Horten

Kategori: Hva skjer 0

Alle kvinner er hjertelig velkommen til Kvinnenes Internasjonale Bønnedag, økumenisk gudstjeneste i Betel 1. mars kl 18.

Tema for 2024: «Jeg bønnfaller dere … bær over med hverandre i kjærlighet»
Taler: Marit Joys Wigart
Leder for kvelden: Ellen Åse Thu
Musikk ved sangere og musikere fra Betel og Inspirekirken

Årets innsamlingsprosjekt i samarbeid med Frikirken i Norge:
1. Arbeid blant troende med muslimsk bakgrunn i Palestina.
2. Musalaha, en organisasjon med base i Jerusalem, setter søkelys på dialog og forsonings- arbeid. De har to ulike prosjekter blant kvinner: Et for Israelske/Palestinske kvinner og et for muslimske/kristne palestinere.

Kvelden starter med forfriskninger, og selve samlingen starter ca 1900.

Arrangør for kvelden: Kvinnenes internasjonale bønnedagskomite i Horten, med representanter fra alle byens menigheter.