Barnekirke og barnesamlinger høsten 2023

Kategori: Barnekirke, Hva skjer 0

Her er en oversikt over barnekirker og barnesamlinger i Stallen denne høsten. Annenhver søndag er det opplegg for barna, enten barnekirke eller barnesamling.

17. september – barnekirke
1. oktober – barnesamling
15. oktober – barnesamling
29. oktober – barnekirke
12. november – barnesamling
26. november – barnekirke
10. desember – barnesamling

Ved barnekirke er hele gudstjenesten lagt opp på barnas premisser – både små og store er naturligvis hjertelig velkomne!
Barnesamlingene foregår under gudstjenesten. Barna samles i to grupper, en for de minste barna og en for de litt eldre.

Velkommen til gudstjeneste i Stallen hver søndag kl 11.00!