Service for English speakers

Kategori: Hva skjer 0

(På norsk nedenfor)

We want to facilitate those who find it difficult to follow a church service in Norwegian. So we are starting up with English oriented services. Parts will be in English and parts in Norwegian, the speech will be in both English and Norwegian, and there will be a predominance of English songs. With this, we hope that everyone can participate, even if Norwegian is not their mother tongue.

The plan is for some of the services to be English oriented – and the first one is already this Sunday February 26, at 11.00.
A warm welcome, regardless of language!

Gudstjeneste for engelsk-språklige

Vi ønsker å legge til rette for de som ikke har så lett for å følge gudstjenester på norsk. Derfor starter vi opp med engelsk-orienterte gudstjenester. Det vil bli noe norsk og noe engelsk, talen blir på både norsk og engelsk, og det blir en overvekt av engelske sanger. På den måten håper vi at alle kan få utbytte av gudstjenesten, selv om man ikke har norsk som morsmål.

Enkelte av gudstjenestene fremover vil altså være tilrettelagt for engelsk-språklige – og den første blir allerede nå til søndag 26. februar kl 11.00.
Hjertelig velkommen, uansett om du snakker norsk eller engelsk!


Foto: Svein Ravndal Thorkildsen