His eye is on the sparrow

Kategori: Musikk 0

Inger Thorstensen synger den kjente gospelhymnen “His eye is on the sparrow” fra 1905 av Civilla D. Martin (tekst) og Charles H. Gabriel (melodi). Karl-Asbjørn Lille og Øyvind Sundberg akkompagnerer.

Teksten har hentet inspirasjon fra de kjente ordene av Jesus i Matteus 10,29-31 om at vi ikke skal være redde. Selv ikke en spurv faller til jorden uten at Gud er der.

For å bruke Karl-Asbjørns ord: “Dette er oss, så det deler vi.” Spesielt når vi har en så fantastisk sanger som Inger på laget!