His eye is on the sparrow

Kategori: Musikk | 0

Inger Thorstensen synger den kjente gospelhymnen «His eye is on the sparrow» fra 1905 av Civilla D. Martin (tekst) og Charles H. Gabriel (melodi). Karl-Asbjørn Lille og Øyvind Sundberg akkompagnerer.

Teksten har hentet inspirasjon fra de kjente ordene av Jesus i Matteus 10,29-31 om at vi ikke skal være redde. Selv ikke en spurv faller til jorden uten at Gud er der.

For å bruke Karl-Asbjørns ord: «Dette er oss, så det deler vi.» Spesielt når vi har en så fantastisk sanger som Inger på laget!