Jesu bønn for Simon Peter

(Last ned musikken som MP3)

Her er en instrumentalversjon av en sang vi av og til bruker i Arken ved påsketider. Melodien er bluesinspirert og ispedd et par mollakkorder. Sangteksten er hentet fra beretningen i evangeliene om Jesu ord til Simon Peter under påskemåltidet på skjærtorsdag, og til de tre nærmeste disiplene når han ber dem våke med ham under hans kamp i Getsemane:

//: Våk og be
for at dere ikke skal komme i fristelse ://
Våk og be
Våk og be

Simon!
Satan krevde å få dere i sin makt
Å, Simon!
for å sikte dere som hvete
Men jeg ba for deg Simon
At din tro ikke skulle svikte

Midt innfor Jesu dramatiske kamp, som ble så intens at svetten hans ble til blod; så ba han for Peter! Han visste at den overmodige Peter ville svikte når det gjaldt, og at han ville gå inn i håpløshet og mørke. Når han stod framfor Peter etter oppstandelsen og spør: “Elsker du meg?”, aner vi hva Jesus ba for ham om, og hva han mente: At han skulle gå ut av mørket Satan, anklageren, ville holde ham i, og ta imot Jesu uendelige nåde og kjærlighet.

-Øyvind

Til Piano og Refleksjoner


Illustrasjon: Rolf Jansson
Tekst: Øyvind Sundberg
Musikk: Øyvind Sundberg
Spilt inn hjemme i mars 2020 på pianoet i stua (80 talls August Förster). Mini orgel og samplet bass fra el piano er lagt til og mikset på musikkrommet.