Led 20 og bibeldagen

Kategori: Hva skjer 0

Denne helgen er det både Led 20-konferansen og bibeldagen, og vi er med på begge deler!

Led 20 finner sted på Oslofjord Convention Center (“Brunstad”) og varer fra torsdag 6. februar til søndag 9. februar. Årets tema er “Sammen i lederskap”. Søndag formiddag er det åpen gudstjeneste. Da avlyser den vanlige gudstjenesten og møtes istedenfor til gudstjeneste på Led!

Søndag 9. februar er også den årlige bibeldagen. Dette feirer vi med en gudstjeneste sammen med de andre kirkene i byen. I år møtes vi i lokalene til DELK, i Langgata 50. Årets bibeldag har fokus på Kina og spredning av bibler der. Vi får besøk av Vidar Aronsen, tidligere misjonær i Japan. Han jobber nå med bibeltrykking og distribusjon nettopp i Kina. Og så skal Horten kirkekor synge!

Hjertelig velkommen altså både til gudstjenesten på Led 20 søndag 9. februar kl. 10.30, og til gudstjeneste i DELK kl. 18.00!

Det blir altså ikke gudstjeneste eller kafeteria i Arken denne dagen.