Led Regional 2019 i Arken

Kategori: Hva skjer 0

Led Regional er en årlig, regional samling for ledere i Pinsebevegelsen. I år er det Arken Horten som er arrangør for region Vestfold. Lørdag 12. oktober samles ledere fra hele Vestfold til felleskap og inspirasjon i Arken.

Dagens tema er «JESUS synlig – forandrer mennesker, forvandler samfunn.» Det kommer et team fra Sentrumkirken i Hønefoss, som blant annet har bidratt til realiseringen av et kultursenter i Hønefoss sentrum. Dessuten kommer Truls Åkerlund, som er med og leder den nye menigheten Salt i Skien. Han har også en doktorgrad i pentekostalt lederskap.

Vi i Arken gleder oss til å være vertskap, og tror dette blir en motiverende og inspirerende dag!