Påskefeiring

Kategori: Hva skjer 0

Påsken nærmer seg, og vi ser frem til å feire det sentrale i vår kristne tro: Jesu død og oppstandelse. Som tidligere år blir påsken feiret sammen med Metodistkirken, med gudstjenester skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag.

Gudstjenesten på skjærtorsdag blir i Arken i år, og dreier seg om det som skjedde denne dagen: det siste måltidet med innstiftelse av nattverden, Jesu avskjedsord til disiplene, og Jesus som blir tatt til fange.

Langfredag er Jesu lidelse og død i fokus, i takknemlighet for hva Jesus har gjort for oss. Dette blir en rolig og nedstemt pasjonsgudstjeneste.

Så kommer oppstandelsen 1. påskedag! Feiringen begynner med en felleskirkelig samling på Bassenglokket, deretter frokost i Metodistkirken, og så blir det gudstjeneste. Her feirer vi i en feststemt og blomsterpyntet kirke at Jesus har stått opp!

Programmet for påsken ser da slik ut:

  • Skjærtorsdag 18. april 18.00: Gudstjeneste med nattverd i Arken. Tale ved Kristin Jakobsen.
  • Langfredag 19. april 11.00: Pasjonsgudstjeneste i Metodistkirken. Tale ved Svein Thorkildsen.
  • 1. påskedag 21. april 09.00: Oppstandelsesmorgen på byens tak – vi samles på Bassenglokket sammen med de andre kirkene i Horten og feirer oppstandelsen! Etterpå er det påskefrokost i Metodistkirken – 09:45-10:45.
  • 1. påskedag 21. april 11.00: Høytidsgudstjeneste i  Metodistkirken, vi feirer at Jesus har stått opp! Tale ved Hilde Sanden Bjønnes.

Hjertelig velkommen til påskefeiring, alle som vil!