Åpning

 

Vi ble tilkalt til sykehjemmet i Skien 1. juledag. Mor på 99 år, var blitt så svak. Det var klart livet var i ferd med å gå mot slutten. “I dag kommer Jesus og henter meg”, hadde hun sagt til pleierne. Vi merket det gjorde inntrykk at hun var så rolig og tillitsfull i sin tro. “Jeg er i Herrens hender” har vært hennes bekjennelse i mange år gjennom skiftende livsforhold. Natt til fjerde juledag sovnet hun stille og fredelig inn. Troen hennes holdt inn i døden, som blir en åpning til det nye livet hvor hun får møte Jesus og de som har gått foran henne.

Det nye året starter med en musikkbit som har fått det enkle navnet “Åpning” – rett og slett! Og som hale til denne, er en melodi som har hentet teksten fra den litt underlige formuleringen i Salme 124,7: “Vi slapp fri som fuglen fra jegerens snare. Snaren røk og vi slapp fri.” (Bibel 2011). Troen på Jesus bærer med seg en åpning mot friheten, uansett livsfase. Frihet fra klamme krav og prestasjonsjag, og en opplevelse av at hverdagen blir et hellig sted midt i sin alminnelighet og ufullkommenhet.

Godt nyttår 2019!

Hilsen Øyvind


Illustrasjon: Rolf Jansson
Tekst og melodier: Øyvind Sundberg
Flygel/orgel: Øyvind Sundberg
Kontrabass/cajon: Lars Endrerud
Innspilt i Lydfella studio, Artelleriverkstedet Horten, september 2018