Piano poem: Det er Du som må gjøre det

«Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.» Joh 15,5

Jesus oppfordrer ikke til et liv i passivitet med disse ordene. Han sier også:

«Ingen tenner en oljelampe og gjemmer den under en seng. Nei, man setter den på en holder, så de som kommer inn, kan se lyset.» Luk 8,16

Hans kall blir dermed å leve livet i et spenningsfelt hvor vi bringer Den hellige ånds åpenbaring fram i lyset ved å høre og handle på Hans ord, samtidig som vi bærer på bevisstheten om at vi er fullstendig avhengig av hans frelse, nåde og inspirasjon.

 

Last ned musikken (MP3-format)


Tekst og musikk: Øyvind Sundberg
Illustrasjon: Rolf Jansson