En proklamasjon og en bønn

Kategori: Hva skjer 0

Det som er skrevet nedenfor er betrodd kirken etter vår himmelske Fars gode vilje. La oss be om at det skal være i funksjon i forsamlingene våre. La oss også be om at vi (Guds kirke) skal få formidle det slik at mange får erfare at Jesus Kristus lever i dag og søker oss alle.

Vi har et middel mot depresjon og mørke tanker:

Evangeliets lys. Jeg er verdens lys, sa Jesus. Lyset fortrenger alltid mørke.
Herre Jesus Kristus, la ditt lys opplyse våre sinn.

Vi har et middel mot angst og frykt:

Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Den driver frykten ut.
Herre Jesus Kristus, la denne kjærligheten, som du har gitt oss, flyte mellom oss og gi oss din fred.

Vi har et middel mot synd – feil vi har gjort mot hverandre og mot Gud – og mot følelse av skyld og skam:

Jesu Kristi rensende blod, det renser og setter fri. Helt fri, helt fullkomment – som om det som ble feil aldri hadde skjedd. Den allmektige Gud tilgir og glemmer det vi ber han tilgi oss – en egenskap vi som mennesker ikke har.
Vår Gud er en god far, når vi vender oss til han blir vi alltid tatt imot med åpne armer.
Jesus Kristus, gi oss alle å vende oss til deg og ta imot din tilgivelse.

Vi har et middel mot sykdom og plager:

Jesus Kristus bar menneskehetens sykdom og plager opp på korset – bar det i sin egen kropp – for å lege våre sykdommer og sette oss fri fra våre plager.
Gode Gud, utrust ditt folk, din kirke til å formidle dette.

Vi har et middel mot splid og fiendskap:

Korset, der Jesus ga sitt liv; der ble fiendskapet drept og forsoning og vennskap opprettet – mellom Gud og mennesker og mennesker i mellom – om vi bare vil si ja til ham!
Jesus Kristus, gjør oss villige til å ta imot forsoning fra deg og forsones med oss selv og hverandre.

Vi har et middel mot frykt for døden:

“Den som tror på Jesus Kristus skal leve selv om han dør”, sa Jesus. I himmelen, i evig harmoni, fred og glede.
Takk kjære Jesus for framtiden vi har i vente.

Vi har et middel for den som på en eller annen måte er avhengig eller ufri:

Jesus Kristus beseiret djevelen og brøt alle menneskers avhengighet og lenker da Han ofret seg selv på korset. Korsets kraft er sterk. Like sterk i dag som for 2000 år siden da Jesus døde og sto opp igjen. Jesu navn setter oss fri.
Allmektige Gud, gi oss nåde som forsamling, slik at dette blir erfaringer for folk som kommer til oss.

Vi har et middel mot ensomhet og sjølforakt:

Merk: Bare Jesus Kristus kan fylle vårt dypeste behov for kjærlighet og det å bli akseptert. Det kan ikke mennesker.
Men – bli med i kirken, i forsamlingen; der finnes det fellesskap mellom Gud og mennesker og mennesker imellom som vi er skapt til å leve i, tuftet på Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Der er vi alle søsken og vi er alle like verdifulle.
Allmektige Gud, gi oss nåde som forsamling, slik at dette blir erfaringer for folk som kommer til oss. (Felleskap er særdeles godt egnet til å motvirke ensomhet!)

Vi har et middel mot utrygghet og frykt for framtiden:

Jesus Kristus har allerede vært til stede i alle dagene i våre liv. Han elsker oss langt utover det vi kan forstå og vet hva vi skal møte. Han har vært der. Han gir livene våre mål og mening.
Takk Jesus for at vi kan hvile i dette.

“Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.” (Matt. 11:28)


Tekst: Fred Jakobsen
Ill: Rolf Jansson