Piano poem: Ved Min Ånd

|

Melodien og den tilhørende teksten til dette piano poemet ble skrevet tidlig på nittitallet. Musikk, tekst og Rolf Janssons illustrasjon, skal få lov å tale for seg. Med toner fra et flygel som kanskje kan trenge en liten justering i … Les mer

Piano poem: Frydesang

|

  Livet kan bli vanskelig, og sangen stilner. Men lovsangen i mitt indre dør ikke! Teksten nedenfor ble skrevet og sunget på en gudstjeneste i Arken forsommeren i 2011, etter lengre tids mørke i mitt eget liv. Enda en frydesang … Les mer

Piano poem: Jesus, Du kjenner meg

|

Jesus, Du kjenner meg, inn til det innerste så kjenner Du meg Du vet om meg, ingen avkrok, ingen tanke er skjult for Deg Og dypt der inne, finnes kilden med vann som renser og fyller med liv Jesus, Du … Les mer

Piano poem: Det er Du som må gjøre det

|

«Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.» 
Jesus oppfordrer ikke til et liv i passivitet med disse ordene. Han sier også:
«Ingen tenner en oljelampe og gjemmer den under en seng. Nei, man setter den på en holder, så de som kommer inn, kan se lyset.» 
Hans kall blir dermed å leve livet i et spenningsfelt hvor vi bringer Den hellige ånds åpenbaring fram i lyset ved å høre og handle på Hans ord, samtidig som vi bærer på bevisstheten om at vi er fullstendig avhengig av hans frelse, nåde og inspirasjon.… Les mer

Piano poem: Livsrytme

|

Gud er til stede i vårt ordinære dagligliv, i møter med mennesker, i samlivet med våre nærmeste, i Gudstjenesten og fellesskapet. Han er til stede i vår livskamp og livsglede, i våre nederlag, i vår sorg og glede.

Noen ganger må vi ha ekstraordinær hjelp for å se dette, slik patriarken Jakob opplevde da han drømte om stigen som nådde til himmelen. Da han våknet utbrøt han: «Sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke!»… Les mer

Piano poem: Min sang

|

Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. (Salme 118, 14)
Dette uttrykker en sannhet som er over mine følelser og min dagsform. Et faktum! Jeg har tatt imot Jesu frelse og han har blitt min styrke og min sang!… Les mer

Piano poem: Guds fred

|

Herren la sitt ansikt lyse over deg
og være deg nådig!
Herren løfte sitt ansikt mot deg
og gi deg fred!… Les mer

1 2