Jesus identifiserer seg med synderen

|

Tale i Stallen søndag 4. september 2022, av Svein Ravndal Thorkildsen Flygel: Øyvind Sundberg spiller “En strøm av liv” (egen melodi)

1 2