Piano poem: Frydesang

 

Livet kan bli vanskelig, og sangen stilner. Men lovsangen i mitt indre dør ikke!
Teksten nedenfor ble skrevet og sunget på en gudstjeneste i Arken forsommeren i 2011, etter lengre tids mørke i mitt eget liv.

Enda en frydesang
Enda en lovsang
skal lyde fra mitt liv i denne tid
Ja, hør min frydesang
Hør du min lovsang
som lyder fra mitt liv i denne tid
Enda en tone som forløses i mitt sinn
og løfter seg mot deg
like til himmelen inn
Ja, en ny sang som rører ved en streng
i et bortkommet barn
så det vender hjem
En helt ny sang i mitt liv

La, la, la, la…


Tekst og musikk: Øyvind Sundberg
Illustrasjon: Rolf Jansson